Dây Teflon chịu nhiệt

Dây tết chèn chịu nhiệt
Chat với gian hàng
; //}